current jobs

  • System Administrator / Team Leader ANAU

    salary not specified deadline 01/06/2018

    Մասնակցում է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման բաժնի գործունեությունը, որն ուղղված է համալսարանի ինտերնետային կայքէջի կառավարմանը և զարգացմանը, էլեկտրոնային դեկանատների մշակմանն ու կիրառմանը, ուսուցողական և կրթական ծրագրերի ներդրմանը, ներքին փաստաթղթաշրջանառության իրականացմանն ուղղված ծրագրային և տեխնիկական համակարգերի սպասարկմանն ու կառավարմանը, համալսարանի միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծմանն ու հետագա կատարելագործմանը, համալսարանի էլեկտրոնային փոստի համակարգի կառավարմանն ու զարգացմանը:

    269
    view job