samvel1

view profile

ScanTask Ltd.

ScanTask is a young company that has built and continues to develop AgriTask, a geographical SaaS and mobile solution for agriculture. AgriTask provides real time agronomic decision support that helps growers around the globe to increase profitability and produce higher quality crops.

view profile

Scopic Software

view profile

Scopic Software

view profile

Sef International

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ-ն /ՍԵՖ/ հիմնադրվել է 1997 թ-ին Վորլդ Վիժն միջազգային քրիստոնեական բարեգործական կազմակերպության կողմից: 2003 թ-ին ՍԵՖ Ինտերնեյշնլը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից հավատարմագրվեց որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: ՍԵՖ-ի միակ սեփականատերըՎիժնՖանդ Ինտերնեյշնլն է` Վորլդ Վիժն Միջազգային Բարեգործական Ընկերության միկրոֆինանսական մասնագիտացված կառույցը: ՍԵՖ Ինտերնեյշնլը սոցիալապես պատասխանատու կազմակերպություն է: Այն մշակել է գործառնական թիրախներ, որոնք նպատակաուղղված են սոցիալական խնդիրները լուծելու, ֆինանսական կայունության և ռիսկերի նվազեցման: ՍԵՖ Ինտերնեյշնլը ներկայումս ունի երկու մասնաճյուղ Երևանում, մեկական Գյումրիում, Սիսիանում, Կապանում, Արմավիրում, Արտաշատում, Թալինում, Գորիսում, Իջևանում, Ստեփանավանում, Վանաձորում, Մասիսում, Եղեգնաձորում, Էջմիածնում ,Մեղրիում, Արթիկում:

view profile

Seven Smarts LLC

view profile

SFL LLC

SFL is an Armenian leading software company, which operates starting from 2006. We have great team of young, enthusiastic and remarkably talented professionals. Our team is experienced in Java and .Net technologies and always stays tuned to the latest tech advancements and innovative solutions. We are always welcome for new talented and great people to join us. Be part of our success and know how it feels when you love your job !

view profile

SGames LLC

Sgames LLC is an independent publisher of mobile mini games. The products are available on iOS and Android platforms.

view profile

Shahumyan Media

Շահումյան Մեդիա ընկերությունը զբաղվում է վեբ կայքերի ստեղծմամբ և հետագա սպասարկմամբ: Այն հիմնադրվել է 2008թ. և ներկայումս հանդիսանում է ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող խոշոր և զարգացող ընկերություններից մեկը: Մեր ընկերությունում նաև կազմակերպվում է WEB ծրագրավորման դասընթացներ` ուղղված սկսնակ ծրագրավորողների շրջանում ամուր մասնագիտական հիմքի ձևավորմանը: Մեր կրթական կենտրոնը գործում է 2010թ.-ից: Այս ժամանակահատվածում մեր կրթական ծրագրերից օգտվել է ավելի քան 200 անձ:

view profile

SHANT TV

view profile

shanttv

view profile

Sharm design

view profile

SHIRAKINFO LLC

Information Technologies Business consulting Business training Human resource Information on the rendered consulting services Management Automated System Web Design Graphic Design Internet Marketing, Marketing Research Accounting Business planning List of trainings Computer courses Accounting Marketing Management

view profile

Simply Technologies

view profile

Smart

view profile

Smart Corner

view profile

Smart Systems LLC

view profile

SmartLab

view profile

SoftCode LLC

view profile

SoloLearn

SoloLearn is a social platform for ANYTHING CODING.

view profile

Sourcio CJSC

view profile

Sphere

Software development company for in house and international projects

view profile

Start MK

Start MK is a software development company founded in 2011 in Yerevan, Armenia. The company specialized in development of web/mobile applications using cutting edge technologies and methodologies to provide market competitive solutions. Our team consists of professional, energetic, motivated young specialists. The working atmosphere is friendly which stimulates team to generate nicely implemented and fully tested applications. We fully appreciate the fact that in a highly competitive biz world a well designed web site can act as a strong and effective marketing tool for your company. Working closely with your ideas and necessities coupled with extensive research and industry knowledge, Massaca turns a simple web design from a mere presentation to powerful business equipment. Today Start MK is a dynamically growing team of professionals offering a comprehensive package of IT consulting services including website design and development, content building, database integration, intranet systems, software, mobile applications, network administration, e-commerce, web consulting and IT training. Mission Statement build friendly environment for our workers, to make daily work pleasurable create products which meets customers' needs provide higher quality elaborate new way of communication, share and make world open for everyone

view profile

STDev

All the members of STDev crew have been in web development since youth and have proven experience and in depth knowledge of HQ development, remarkable to mention also the eye catching design the front-end team can produce as well as, effective and agile project management.

view profile

Stepan

view profile

Sticker Market, Inc.

view profile

Stjop

view profile

Stjop

view profile

Stroy Master Domofon

view profile

SunriseDVP

view profile

Symotec LLC

Symotec LLC founded in 2007 to provide wide variety of engineering services to companies working in different fields of industry. "Symotec" offers innovative engineering approaches and solutions, which gives opportunity to companies to overcome competitors and keep leading position in the field.

view profile

SystroTech LLC

With highly professional staff consisting of Sage ERP Accpac Certified consultants and Microsoft Certified Professional Developers, 16 years experience in overseas software development and ERP consulting, SystroTech guarantees compliance of our software development services to the highest international standards.

view profile

Tanger

view profile

Technology Management Center of Yerevan City CJSC

view profile

TenPoints Development

view profile

Terra Armenia

view profile

TEst company

view profile

test1

view profile